Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
rzeka_sapina_splywy

Cennik wynajmu kajakw polietylenowych 2-osobowych

od 1 do 2 godzin 8 PLN/1 godzina
od 3 do 4 godzin 7 PLN/1 godzina
od 5 do 6 godzin 6,5 PLN/1 godzina

od 1 do 2 dni 40 PLN/1 dzie?
od 3 do 4 dni 35 PLN/1 dzie?
od 5 do 6 dni 30 PLN/1 dzie?
ponad 6 dni 28 PLN/1 dzie?

Kosz transportu kajakw od 1 do 8 kajakw - 1,80 PLN/km

Cennik wynajmu kajakw polietylenowych

od 1 do 3 dni 39 PLN/1 dzie?
od 4 do 8 dni 30 PLN/1 dzie?
ponad 8 dni 28 PLN/1 dzie?

Cennik wynajmu kajakw polietylenowych

od 1 do 3 dni 39 PLN/1 dzie?
od 4 do 8 dni 30 PLN/1 dzie?
ponad 8 dni 28 PLN/1 dzie?