Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Nasz Sprz?t

Kajaki polietylenowe - nowoczesne i bezpieczne!

Sprz?t, z jakiego korzystamy podczas sp?ywu kajakowego jest najwa?niejszym elementem wyposa?enia. Trudno mwi? o dobrej zabawie i czerpaniu przyjemno?ci, gdy ?dka, w ktrej sp?dzamy wi?kszo?? czasu nie nadaje si? do u?ytku, przecieka, skrzypi i p?ynie w innym kierunku, ni? oczekujemy. Stawiamy na wysok? jako?? i nowoczesne kajaki polietylenowe. G?wn? ich zalet? jest niedu?a waga, zwrotno??, dobra sterowno?? i najwa?niejsze bezpiecze?stwo. Oferowany przeze mnie sprz?t zapewnia komfort i wygod?. Zawsze samodzielnie i z wielk? precyzj? wybieram kajaki, ktre wypo?yczam moim klientom. Czuj? si? odpowiedzialny za wygod?, komfort i bezpiecze?stwo ich u?ytkownikw, dlatego ch?tnie testuj? ka?dy z nich, przed pierwszym wodowaniem. Z podobn? uwag? dobieram akcesoria niezb?dne podczas sp?ywu kajakowego. Lekkie aluminiowo-polietylenowe wios?a, kapoki i kamizelki asekuracyjne, to podstawa udanej zabawy na rzece pe?nej niespodzianek.

Kajak Perception Prodygi II

Najnowszy i ?wietny produkt renomowanej firmy Perception.


Solidny i stabilny kajak dwuosobowy. To zupe?nie nowy tandem zaprojektowany zosta? tak, aby zapewni? bezpiecze?stwo, komfort i przyjemno?? p?ywania. Dzi?ki nowoczesnej konstrukcji kajaka zapewnia wi?ksz? szybko?? i zwrotno?? oraz zminimalizowany poziom ha?asu przy p?ywaniu.

Kajak wa?y 33kg i posiada max. ?adowno?ci 250kg, ma 442 cm d?ugo?ci i 79 cm szeroko?ci.

Kajak wyposa?ony zosta? w wygodne dobrze wyprofilowane sk?adane siedzenia z mo?liwo?ci? regulacji po?o?enia wzgl?dem siebie. Siedziska i oparcia pokryte s? mi?kka piank? zapewniaj?ce dodatkowa wygod? kajakarzom. W standardzie s? regulowane podn?ki, fotele z miejscem na napj, olinowanie do mocowania lekkiego baga?u.Image Map