Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

O Nas

Najlepsz? form? relaksu gwarantuj?c? wypoczynek i spokj jest obcowanie z natur?. Sp?yw kajakiem, to bezpo?rednie do?wiadczanie przyrody. D?wi?ki dobiegaj?ce z ka?dej g?stwiny, plusk wody, naturalnie ukszta?towany krajobraz rzeczny, w ktrym nie wida? ?adnej ingerencji cz?owieka, daj? wra?enie uczestnictwa w ?yciu, ktrego na co dzie? nie znamy.Mamy uczucie, ?e otaczaj?ce nas miejsce, to pejza? z innego ?wiata. Wszechogarniaj?cy spokj, cisza przerywana ?piewem ptakw koi nerwy i pozwala zapomnie? o problemach i mechanicznym wykonywaniu obowi?zkw, jakie s? naszym codziennym ?yciem.Image Map