Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
rzeka_sapina_splywy

Sp?ywy kajakowe Mazury, Suwalszczyzna


Kajakiem po Kanale Mazurskim

Poznaj tajemniczy i najpot??niejszy z polskich kana?w - Kana? Mazurski


Rzeka Sapina

Przepi?kny i ?atwy szlak kajakowy "Krainy Tysi?ca Jezior".


Sp?yw rzek? Rospud? - 6 dni

Komfortowe zorganizowane sp?ywy z kompleksow? obs?uga.


Rzeka W?gorapa

Szlak kajakowy dla spragnionych wra?e? kajakarzy.